Imigranci są wśród nas

W Polsce imigrantów jest mniej niż w Norwegii, czy starych krajach Unii, dlatego o nich nie mówimy. Ilu dokładnie jest imigrantów? Nie wiadomo. Podobnie jak nie wiadomo, jak powinna wyglądać strategia ich przyjmowania. Nasze władze nie dostrzegają problemu polityki migracyjnej, który jest dziś kluczowy dla każdego kraju UE. Kilka lat temu zlikwidowano nawet - w ramach oszczędności - departament polityki migracyjnej w ministerstwie pracy i polityki społecznej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10009325,Imigranci_sa_wsrod_nas.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.07.2011