Czy byk oczaruje krowę-uciekinierkę?

Krowa Yvonne uciekła z niemieckiej farmy w maju. Próby pojmania zwierzęcia jak dotąd się nie powiodły. Krowie grozi śmierć z ręki myśliwego.
Yvonne uciekła z gospodarstwa w pobliżu miasta Muhldorf wkrótce po tym, jak przywieziono ją tam z Austrii. Od tego czasu ukrywa się w bawarskich lasach, czasem wychodząc na okoliczne drogi. Niewiele brakowało, by doszło do kolizji z policyjnym radiowozem. Wtedy władze uznały, że krowa stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego i zapadł wyrok: śmierć z ręki myśliwego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/335162,701608-Yvonne---krowa-ucieki...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.08.2011