RPO o lokalach wyborczych

O dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych zaapelowała rzecznika praw obywatelskich Irena Lipowicz. W każdej gminie powinna to być przynajmniej jedna piąta lokali, tymczasem z kontroli przeprowadzonej przez RPO przed poprzednimi wyborami wynika, że jedna trzecia lokali teoretycznie przystosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych jest dla nich niedostępna.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10162343,RPO_o_lokalach_wyborczyc...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.08.2011