Mniejszość lepsza i gorsza?

W Puńsku zamalowano dwujęzyczne tablice i od razu zabrał głos rząd, a na Opolszczyźnie zdarza się to ciągle i nikt się tym nie zajmuje - skarży się Mniejszość Niemiecka. ''Wobec faktu, iż niszczenie dwujęzycznych nazw w gminie zamieszkałej przez obywateli RP narodowości litewskiej zostało pierwszy raz odnotowane w mediach ogólnokrajowych wraz z jednoznacznym krytycznym stanowiskiem zarówno Ministra Sprawiedliwości, jak i Ministra Spraw Zagranicznych, pragniemy zwrócić uwagę na analogiczny problem od lat istniejący na terenach zamieszkałych przez Mniejszość Niemiecką'' - piszą w liście otwartym do ministra sprawiedliwości oraz szefa dyplomacji działacze Mniejszości Niemieckiej (MN).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10189041,Mniejszosc_lepsza_i_gors...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.08.2011