Polemika Adama Krzemińskiego z tezami prof. Baumana - Mur w głowach

Rozmowa z Zygmuntem Baumanem zasługuje na nieco głębszą refleksję niż nieznośna „Nienawiść” Konstantego Geberta (POLITYKA 35). Jeśli autor „Nowoczesności i zagłady” porównał izraelski mur otaczający Autonomię Palestyńską z murem warszawskiego getta – choć różnice są przecież oczywiste – to warto się zastanowić, dlaczego? Dla samej prowokacji? Niestety Artur Domosławski zamiast dopytać się przyczyn tak drastycznego sformułowania, przechodzi nad nim do porządku, po czym tak się rozpędza, że profesor go mityguje. To wszystko jednak nie uprawnia Geberta do porównania poglądów Baumana na temat Izraela z moczarowską nagonką w 1968 r., a POLITYKI z „Żołnierzem Wolności”.
Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1519192,1,polemika-adam...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.09.2011