Dolnośląska Atlantyda - miasteczko, które zniknęło

"Memento" - taki napis przez wieki widniał na dwóch kamiennych krzyżach stojących przy drodze z Miedzianki do Janowic. Dziś jednego z nich już nie ma, drugi został przesunięty. Filip Springer, autor "Miedzianki. Historii znikania", stawia kolejne memento - dla miasteczka, które zapadło się pod ziemię.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10563585,Dolnoslask...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.10.2011