Wiele prędkości to szybciej niż jedna

Zdecydowana większość polskich polityków i komentatorów uważała zawsze Europę "wielu prędkości" za rozwiązanie groźne dla Polski. Podobne opinie przeważały przy okazji ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Tymczasem wiele przesłanek wskazuje dobitnie, że dla Europy "wielu prędkości" nie ma alternatywy. Upieranie się przy jednej prędkości nie ma sensu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10825943,Wiele_predkosci_to_szybc...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.12.2011