Osiedlą się u nas Afgańczycy

Według sondażu TNS OBOP dla Fundacji na rzecz Studiów Europejskich (FEPS) we Wrocławiu negatywny stosunek do islamu ma ponad 55 proc. Polaków. A dzieje się to w kraju, który w ostatnich stuleciach nie miał żadnego konfliktu z islamem, gdzie muzułmanie byli szanowaną mniejszością religijną. Byli dopuszczeni do stanu szlacheckiego, a imigracja muzułmańska była minimalna. Być może polska islamofobia jest reakcją na światowe trendy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,10997265,Osiedla_sie_u_nas_Afganc...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.01.2012