Zdejmijmy białe rękawiczki

Tak czy owak, Polska musi wrócić na ziemię - do ligi krajów średnich poza strefą euro i zainteresowanych dużym budżetem UE. Z drugiej strony rząd powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, by jak najszybciej spełnić kryteria wejścia do euro (choć Ministerstwu Finansów, niestety, z tym się nie spieszy). Owszem, przyjaźń z Niemcami i proeuropejska polityka rządu wzmacniają naszą pozycję, ale jak przyjdzie co do czego, to w Europie, gdzie dominują interesy narodowe, liczyć możemy tylko na siebie.
Polska prezydencja się skończyła, premier Tusk może przestać odgrywać rolę europejskiego wieszcza przestrzegającego przed podziałami Europy. Trzeba zdjąć białe rękawiczki, przystąpić do ważniejszych negocjacji: o budżet Unii na lata 2014-20. Polska gra w nich o historyczną stawkę - doszlusowanie za pomocą transferów z Unii do poziomu bogactwa Zachodu w ciągu siedmiu-ośmiu lat.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86116,11047145,Zdejmijmy_biale_rekawicz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.01.2012