Nasi włóczykije docenieni

Rozpoczynający kilka tygodni temu Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” w Gryfinie Aleksander Doba z Polic zdobył teraz statuetkę Super Kolosa 2011 za całokształt osiągnięć kajakarskich (w tym samotne przepłynięcie Atlantyku). Nagrody przyznano na trwających od 9 do 11 marca w Gdyni XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów. W kategorii „Podróże” Kolosa otrzymał Paweł Kilen za pięcioletnią wyprawę przez cztery kontynenty (też prezentował ją 2 marca na „Włóczykiju”), a wyróżniono Annę i Jakuba Urbańskich za wyprawę etnograficzną do Papui (3 marca opowiadali o niej w ramach „Włóczykija” w Bielinku). Nagrodę specjalną przyznano rowerowej sztafecie Afryka Nowaka (też znanej z naszego „Włóczykija”).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-12&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.03.2012