Świat broni Poczobuta.

Dzień po zatrzymaniu korespondenta "Gazety" Andrzeja Poczobuta w jego obronie stają organizacje z całego świata broniące wolności słowa. - We współczesnej Europie nie ma miejsca dla prześladowań dziennikarzy, którzy krytykują głowę państwa - oświadczyła przedstawicielka OBWE. Polski MSZ wręczył ambasadorowi Białorusi notę protestacyjną.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,11992769,Swiat_broni_Poczobuta.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.06.2012