Zakończyła się ekshumacja szczątków żołnierzy niemieckich

W Młynnem koło Limanowej zakończyła się ekshumacja szczątków żołnierzy niemieckich. Z leśnej mogiły wydobyto szczątki dziewięciu poległych w czasie walk podczas II wojny światowej.
Szczątki żołnierzy zostaną pochowane na cmentarzu wojennym w Siemianowicach Śląskich.
Ekshumacją i przenoszeniem na cmentarz wojenny szczątków żołnierzy zajmowała się warszawska Fundacja "Pamięć" we współpracy z niemieckim Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/15,949342-Zakonczyla-sie-ekshumacja...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.11.2012