Polacy w litewskim rządzie chcą religii w szkołach i są przeciwko aborcji

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, choć zgodziła się na koalicję z socjaldemokratami, zamierza twardo bronić wartości chrześcijańskich. Jeden z pierwszych projektów: ustawa o ochronie życia poczętego.
W tym roku z list AWPL do parlamentu startowali także przedstawiciele innych narodowości: Rosjanie, Białorusini, Tatarzy czy Litwini. Tomaszewski pytany, czy w związku z tym nie jest konieczna zmiana nazwy partii, odpowiadał "Gazecie": - Polskość to jest wartość uniwersalna, bo polskość oznacza przywiązanie do wartości chrześcijańskich, czyli życie uczciwe, szacunek dla rodziców, niemówienie fałszywego świadectwa, ale też kresową gościnność.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,12900904,Polacy_w_litewskim_rzadz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.11.2012