Emigracja boli

Na emigracji jesteśmy narażeni na stres tak samo jak w kraju rodzinnym. Inne są tylko czynniki, które go wywołują. Największy problem stanowi zazwyczaj bariera językowa. Do tego dochodzi inna kultura, obyczaje, tryb życia, również prawo, którego nieznajomość prowadzi często do nieprzyjemnych sytuacji.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,81388,5227356.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.05.2008