Kolokwium o historii Słubic - sala senacka Viadriny pękała w szwach!

Osteuropakolloquium - Roland Semik PL

7 stycznia 2013 r. tuż po godz. 18 w sali senackiej Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbyło się kolejne spotkanie z serii Kolokwium Wschodnioeuropejskie.

Osteuropakolloquium to projekt od wielu lat realizowany na Europejskim Uniwersytecie Viadrina przy Katedrze Kultury i Historii Europy Środkowo-Wschodniej, kierowanej przez prof. Wernera Benecke. Raz w tygodniu mają miejsce otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych – wykłady otwarte historyków i kulturoznawców z różnych zakątków Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspólna dyskusja na referowane tematy.

Tematem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Rolanda Semika była historia lokalna Słubic okresu obu totalitaryzmów, tj. od chwili dojścia Hitlera do władzy w 1933 r. aż do odwilży październikowej 1956 r. Istotne zagadnienia, które zostaną poruszone przy tej okazji, to zmiana przynależności państwowej regionu oraz powojenne próby budowania nowej tożsamości regionalnej.

Ze względu na nietuzinkowe zainteresowanie wydarzeniem i przybycie na wykład ponad 140 gości organizatorzy byli zmuszeni zmienić przygotowaną wcześniej salę seminaryjną 217 na o wiele większą i bardziej reprezentacyjną salę senacką. W przejściach między rzędami i w drzwiach przechodnich do sąsiedniej sali dostawiono ponadto dodatkowe krzesła.

Wśród audytorium znalazło się wiele zacnych osób, m.in. Wolfgang Buwert, Helga Grune, Beata Halicka, Bernhard Klemm, Dagmara Jajesniak-Quast, Ralf Loock, Jörg Lüderitz, Eckard Reiß, Michał Rosiak, Helmut Runge, Joachim Schneider, Daniel Szurka, czy Krzysztof Wojciechowski.

Na zakończenie nie zabrakło okazji do osobistej rozmowy z Rolandem Semikiem, czy podzielenia się prywatnymi refleksjami o historii Słubic w rozmowach kuluarowych. To dobry dowód na to, że historia lokalna na pograniczu polsko-niemieckim nie przestaje ludzi interesować i wciąż pozostaje wielkim wyzwaniem dla jej współczesnych badaczy...

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.01.2013