Są pieniądze dla szkół zawodowych. Aż 7 mln zł!

Wielką kasę "zawodówkom" rozdaje Europejski Fundusz Społeczny. Pieniądze mogą pójść na poszerzenie oferty placówek, wdrożenie nowych kierunków i współpracę z pracodawcami. - Szkolnictwo zawodowe? Mamy w tym zakresie wiele do zrobienia - uważa wicemarszałek Maciej Szykuła. To już ostatnie pieniądze EFS na ten cel.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,13299659,Sa...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.01.2013