9. FORUM SAMORZĄDOWE 2013

baner_forum_2013.jpg

Międzynarodowa konferencja 9. FORUM SAMORZĄDOWE 2013 pod hasłem: „Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów”

Przedsięwzięcie, realizowane od 2004 roku w formie dwudniowej konferencji, stwarza okazję do bezpośredniej wymiany idei i doświadczeń na temat funkcjonowania, współpracy i finansowania samorządów. Co roku konferencja gromadzi przedstawicieli wszystkich szczebli administracji publicznej, środowiska naukowego i gospodarczego. Do udziału w Forum są zapraszani przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej z basenu Morza Bałtyckiego oraz państw Europy Południowej i Wschodniej.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

PANEL I

Jak podnieść atrakcyjność regionów? Skuteczne wykorzystanie potencjału regionów poprzez inwestycje w naukę i innowacje

PANEL II

Jak prawdziwie połączyć Europę? Usprawnienie międzyregionalnych przepływów podstawą przyspieszenia wzrostu i rozwoju w Europie. Od polityk, poprzez projekty – do wyników

PANEL III

Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na regionalne specjalizacje

PANEL IV

Jak finansować inwestycje w warunkach ograniczeń budżetowych? Zdolność kredytowa samorządu, zarządzanie długiem, alternatywne możliwości finansowania inwestycji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu i noclegów.
Języki konferencji to: polski, angielski, niemiecki

Zgłoszenia do udziału w Forum można dokonywać od 15 marca 2013 r. wyłącznie poprzez rejestrację na stronie www.forumsamorzadowe.wzp.pl

Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Forum:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
tel. 91 48 07 309, 48 07 270, fax 91 48 93 971
e-mail: forumsamorzadowe@wzp.pl

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.forumsamorzadowe.wzp.pl
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.03.2013