Rzecznik zaniepokojony lokalizacją wiatraków

Kilkakrotnie pisaliśmy o kontrowersjach, jakie wywołują lokalizacje planowanych siłowni wiatrowych w związku z odległością od budynków mieszkalnych. W naszym kraju nie ma przepisów regulujących tę kwestię i stosuje się jedynie normy hałasu emitowanego przez turbiny. Sprawa ta najwięcej protestów wywoływała w gminie Trzcińsko-Zdrój, gdzie też planuje się budowę wiatraków.

Takich wątpliwości w całym kraju jest więcej. Dlatego rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz 11 marca zwróciła się w tej sprawie do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Według rzecznika precyzyjne wskazanie takich odległości umożliwiłoby zniwelowanie negatywnego wpływu działania elektrowni na zdrowie i życie mieszkańców. Brak ścisłych norm powoduje, że możliwe jest lokalizowanie farm wiatrowych, w tym o dużej mocy, w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych”. Rzecznik pisze dalej: „Mimo że rozwój energetyki wiatrowej zdaje się być nieuchronny, trudno dostrzec, by towarzyszyły mu próby stworzenia precyzyjnych norm prawnych, zapewniających należytą ochronę zdrowia i życia ludzkiego - jak choćby poprzez wprowadzenie minimalnych odległości, w jakich mogą być usytuowane farmy wiatrowe od zabudowań mieszkalnych ludzi. Jak wynika z wielu publikacji naukowych, turbiny wiatrowe mają niewątpliwie wpływ na ludzkie zdrowie poprzez emitowanie hałasu niskiej częstotliwości, infradźwięki, efekty akustyczne i optyczne czy pulsacje. Mogą przyczynić się również do wibrowania elementów konstrukcyjnych w domach”. Rzecznik argumentuje, że w innych krajach normy techniczne mają być znacznie bardziej precyzyjne i rygorystyczne. I. Lipowicz przypomina o ciążącym na władzach publicznych obowiązku podejmowania działań, które umożliwiają należytą ochronę praw do ochrony zdrowia, życia, życia rodzinnego, prywatnego, mieszkania. „Obecne regulacje prawne nie zabezpieczają w należyty sposób tych praw w odniesieniu do całej grupy mieszkańców terenów położonych w bezpośredniej lokalizacji wież wiatrowych” - uważa rzecznik i prosi ministra o przedstawienie swego stanowiska w tej sprawie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-15&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.04.2013