Słońce mniej opłacalne

Na początku kwietnia firma Agrarservis z Jeleniej Góry złożyła w Urzędzie Miejskim w Chojnie wniosek o rozwiązanie z gminą umowy dzierżawy blisko 80 hektarów na osiedlu Lotnisko, gdzie miała powstać duża elektrownia słoneczna. Przypomnijmy, że Agrarservis 20 września ub. roku wygrał przetarg na dzierżawę tego terenu na okres 27 lat, oferując 984 tys. zł netto czynszu dzierżawnego rocznie.

Przyczyną rezygnacji jest opracowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Powstawał on długo i zmieniały się w nim zapisy. Choć ostateczna wersja nie jest jeszcze przyjęta przez Sejm, to zawarte tam regulacje zniechęciły inwestora. Chodzi szczególnie o dopłaty przysługujące firmom inwestującym w energię odnawialną. 19 marca dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki poinformował na konferencji prasowej, że wsparciem mają być objęte instalacje poza budynkami o mocy powyżej 100 kW do 1 MW oraz powyżej 1 MW do 2 MW. Ma być też zapis o zachowaniu odległości co najmniej 2000 m między instalacją już przyłączoną do sieci a instalacją powstającą. Według ministerstwa ustawa wejdzie w życie najwcześniej 1 stycznia 2014 r.

To będzie poważny (o blisko 1 mln zł rocznie) uszczerbek w budżecie gminy. Jednak burmistrz Adam Fedorowicz twierdzi, że nowa ustawa nie przekreśla wykorzystania tego terenu na elektrownię słoneczną.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-16&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.04.2013