Pierwszy społeczny opiekun zabytków w powiecie słubickim

W powiecie słubickim działalność rozpoczyna społeczny opiekun zabytków. Głównymi jego zadaniami (wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) będzie m.in. podejmowanie działań związanych z zachowaniem wartości zabytków, ich utrzymaniem w jak najlepszym stanie oraz upowszechnianiem wiedzy o zabytkowych miejscach i obiektach.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.09.2013