Jest wniosek o pieniądze na mury

Urząd Miejski w Chojnie pod koniec września złożył do tzw. funduszy norweskich wniosek na dofinansowanie ratowania murów miejskich. Projekt obejmuje także Bramę Barnkowską, a w sumie kosztować ma to ponad 5,8 mln zł. Dofinansowanie wyniosłoby aż 85 procent.

Norweski Mechanizm Finansowy (zwany popularnie funduszami norweskimi) to pomoc finansowa, udzielana przez nienależącą do Unii Europejskiej Norwegię państwom unijnym jako rekompensata za korzystanie przez ten kraj z dostępu do rynku wewnętrznego UE. Jak mówił burmistrz Adam Fedorowicz, Chojna już kilka lat temu składała tam wniosek na mury, lecz wówczas zabrakło punktów. Teraz wykorzystano tamtą dokumentację.

Czy wniosek zyska akceptację - okaże się dopiero za ok. 2 miesiące. Obecnie gmina nie ma alternatywnego planu. Tymczasem plan taki jest konieczny, zwłaszcza że złożone dokumenty nie obejmują będącej w coraz gorszym stanie Bramy Świeckiej, która jest chyba najcenniejszą perełką Chojny (zachowała się całkowicie w stanie oryginalnym, w przeciwieństwie do ratusza czy kościoła Mariackiego).

Warto powtórzyć słowa, które w grudniu ub. roku padły podczas debaty o ratowaniu murów: w tej sprawie jako opinia publiczna uważnie patrzymy władzy na ręce. Jednak nie tylko my jako mieszkańcy rozliczamy władzę, ale także nas wszystkich jako chojeńską społeczność rozliczy cały region i nie tylko. Postawa wobec ratowania murów jest kwestią naszego wizerunku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-41&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.10.2013