Jak poznawać historię?

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny od kilku lat popularyzuje historię regionu, także wśród uczniów z terenu powiatu gryfińskiego. Od 25 do 27 września w ramach Uniwersytätu Nowej Ameriki (taka pisownia nie jest przypadkowa, bo ma podkreślać dwujęzyczność pogranicza) Terra Incognita prowadziła w Chojnie warsztaty pt. „Odkrywanie historii z dziećmi i młodzieżą”. Koordynatorem była Magda Ziętkiewicz. Uczestnicy z Niemiec, Drawska i Chojny zapoznawali się z niekonwencjonalnymi formami poznawania historii i zabytków swojego regionu. Przypomniano poprzednie tego typu przedsięwzięcia („Osadnicy”, „Kałamarz i ośla ławka”). Redaktor naczelny „Rocznika Chojeńskiego” dr Radosław Skrycki mówił o niespodziankach i pułapkach przy oglądaniu starych pocztówek i fotografii (sam jest ich kolekcjonerem). Michał Gierke przygotował grę miejską, podczas której w mieszanych polsko-niemieckich grupach uczestnicy z mapami i zdjęciami odszukiwali konkretne miejsca w Chojnie, a następnie prezentowali je multimedialnie. W programie była też projekcja filmu o potrzebie ratowania murów miejskich oraz dyskusja o tej akcji.
Współorganizatorem było stowarzyszenie Słubfurt. Warsztaty były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 oraz z budżetu państwa. Na zdjęciu jedna z grup przygotowuje prezentację po grze miejskiej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=13-45&temat=9
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.11.2013