Największa mniejszość. Amnesty wzywa Unię do obrony Romów

Amnesty International rozpoczyna ogólnoeuropejską kampanię "Prawa człowieka TERAZ! Prawa Romów TUTAJ!", wzywając Unię Europejską do skutecznego reagowania na dyskryminację Romów - największej mniejszości etnicznej w Europie.
Groźba przymusowego wysiedlenia społeczności Romów rumuńskich z obozowiska przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu jest realna i jeśli do tego dojdzie bez poszanowania standardów prawa międzynarodowego, będzie ono naruszeniem praw człowieka. Mimo że już setki osób stanęło w obronie wrocławskich rodzin romskich, sprawa wywołała także falę antyromskiej retoryki w Internecie. Szokują nas niektóre komentarze pełne nienawiści czy powielające głęboko zakorzenione stereotypy. Pokazuje to, jak wiele jest jeszcze do zrobienia - dodaje Leszczyński.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,13770144,Najwieksza...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.04.2013