W Gozdowicach odżył nie tylko prom

Z początkiem kwietnia na Odrze w Gozdowicach (gm. Mieszkowice) wznowił kursy graniczny prom „Bez Granic”. Teraz pływa on codziennie - oprócz poniedziałków - w godz. 8.40-18, od maja 8-18.50, w czerwcu i lipcu 8-20.20, w sierpniu 8-18.50 i we wrześniu 8-18. Z przeprawy mogą korzystać zarówno samochody, motocykle, jak i rowerzyści oraz piesi.

Ożył też dawny budynek odpraw celnych na nabrzeżu w Gozdowicach. Podobnie jak przed zimową przerwą, Monika Chalati z pobliskiego Neureetz wraz z artystami i twórcami rzemiosła artystycznego z obu brzegów Odry, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mieszkowicach i stowarzyszeniem „Promyk” z Goszkowa, oferuje tam w każdą sobotę i niedzielę w godz. 13-18 obrazy, ceramikę, biżuterię, suche bukiety, fotografie, odzież itp. Funkcjonować też będzie kawiarenka.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-14&temat=4
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.04.2014