Gdzie jest nasz brat Abel?

Kolejną książkę o regionie wydało Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie. Nosi tytuł „Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego”. Przedstawia ona opracowania zapomnianych najczęściej kirkutów, m.in. w Cedyni, Chojnie, Gryfinie, Mieszkowicach, Moryniu. To dzieło zmarłego w 2011 roku berlińczyka Eckeharta Ruthenberga. Jego działalność Terra Incognita prezentowała na wystawach i spotkaniach w 2010 roku w Chojnie i Szczecinie. Zamieszczony w II tomie „Rocznika Chojeńskiego” wywiad z nim pt. „Małych cmentarzy nie kocham” był nominowany do prestiżowej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.

Książka jest rodzajem hołdu złożonego Ruthenbergowi, który zaczynając od zera, samotnie i bez wsparcia finansowego, zrobił dla tej części naszego dziedzictwa (zarówno w byłej NRD, jak i w zachodniej Polsce) znacznie więcej niż rzesze urzędników i naukowców. Wydawnictwo uzupełniają m.in. teksty dr. Eryka Krasuckiego „Świat obok. Żydowska obecność na obszarze Pomorza Zachodniego (od czasów najdawniejszych do dziś)” i Mirosława Opęchowskiego „Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie”.

W ramach promocji książki w piątek 30 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie Terra Incognita organizuje o godz. 18 debatę „Polacy - Żydzi - Niemcy”. Berlińska publicystka i tłumaczka Ewa Czerwiakowska (współpracująca m.in. z kwartalnikiem „Karta”) mówić będzie o wyrobniku pamięci, czyli działalność Ruthenberga na pograniczu. Potem prezes Terra Incognita dr Paweł Migdalski zaprezentuje książkę. Następnie Kai Jahns (Eberswalder Zentrum für demokratische Kultur, Jugendarbeit und Schule e.V., z Eberswalde) opowie o uznawanych za jedne z najoryginalniejszych formach upamiętnień żydowskich w swym mieście. W kolejnym punkcie Paweł Migdalski i Robert Ryss przybliżą projekt upamiętnienia żydowskich mieszkańców Chojny. Będzie to też inauguracja publicznej zbiórki na ten cel. Potem rozpocznie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział: prof. dr hab. Jana M. Piskorski (Uniwersytet Szczeciński), Ewa Czerwiakowska, Kai Jahns i Mirosław Opęchowski - dyrektor Wydziału Kultury i Promocji w starostwie w Stargardzie. Prowadzenie: R. Ryss (redaktor naczelny „Gazety Chojeńskiej”). Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie. W trakcie będzie można nabyć książkę o kirkutach (cena 15 zł).

Drugie spotkanie promocyjne zaplanowano 20 czerwca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie pt. „Gdzie jest nasz brat Abel?”.

Debaty odbywają się w ramach projektu „Różne narody, różne pamięci. Polsko-niemiecko-żydowska kultura pamięci i dziedzictwo kulturowe na Pomorzu Zachodnim oraz pograniczu polsko-niemieckim”, realizowanego przez Terra Incognita we współpracy z muzeum w Stargardzie i CK w Chojnie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-20&temat=5
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.05.2014