Letni uniwersytet pogranicza

Stowarzyszenie Słubfurt e.V. z Frankfurtu n. Odrą zaprasza polską i niemiecką młodzież z terenu pogranicza w dniach 16-23 sierpnia na letnie warsztaty artystyczne. Odbędą się one w polsko-niemieckim mieście Słubfurt (czyli Frankfurcie i Słubicach). Adresowane są do osób w wieku 15-20 lat, zainteresowanych tematyką polsko-niemiecką i europejską. Uczestnicy przez tydzień pracować będą w czterech następujących grupach: dziennikarstwo, nowoczesne techniki multimedialne, fotografia, teatr. Poznają aktualne zagadnienia pogranicza, takie jak: transgraniczna kultura, migracja, problemy młodzieży, konflikty społeczne, przemiany we wzajemnym postrzeganiu Polaków i Niemców, inicjatywy obywatelskie na tym terenie. Grupy po obu stronach Odry prowadzić będą wywiady i sondaże, pisać teksty dziennikarskie, fotografować, pracować nad spektaklem teatralnym, przygotowaniem wystawy fotograficznej i prezentacji multimedialnych. Rezultaty zaprezentowane zostaną mieszkańcom pogranicza, a najciekawsze prace będą opublikowane. W programie warsztatów są też: gra miejska, spływ kajakowy i in.
Ten letni uniwersytet w wymyślonym języku nowoamerikańskim (mieszance polskiego i niemieckiego) nazywa się Sommeruniwersytät Letni i zaplanowany jest w ramach działającego od dwóch lat Uniwersytätu Nowej Ameriki. Nowa Amerika obejmuje polsko-niemieckie pogranicze, jest siecią organizacji pozarządowych, instytucji kultury i prywatnych osób, zaangażowanych na rzecz poprawy kontaktów polsko-niemieckich. Najistotniejszym celem jest rozwój pogranicza poprzez wspólne projekty edukacyjne, artystyczne i turystyczne.

Osoby zainteresowane udziałem w letnim uniwersytäcie (lub ich rodzice) mogą zgłaszać się do 15 czerwca e-mailowo do koordynatorki projektu Magdy Ziętkiewicz na adres: niemiecki.chojna@wp.pl. Koszt wynosi 40 euro (obejmuje 7 noclegów w domu studenckim, wyżywienie, program kulturalno-turystyczny, ubezpieczenie). Do Słubic uczestnicy muszą dotrzeć na własną rękę.

Projekt dofinansowany jest przez Federalną Centralę Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für Politische Bildung) i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-23&temat=7
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.06.2014