Jest po czym oprowadzać

„My przewodnicy Ojczystej Ziemi
Zwiążmy razem jeden krąg.
W darze wszyscy jej ofiarujemy
Serca, myśli, dzieła rąk.”

Słowa hymnu przewodników turystycznych mogą posłużyć za motto cedyńskiej konferencji Odra Guide Tour, która odbyła się w dniach 1-3 kwietnia. Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz oraz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu cały weekend wypełniony został po brzegi plenerowymi atrakcjami, w których równorzędne role odegrały zarówno historia, jak i przyroda. Zanim jednak przewodnicy oraz osoby związane z turystyką ruszyli w teren, aby odkryć piękno nadodrzańskich miejscowości, wysłuchali części wykładowej, która umiejscowiona została w pięknym pocysterskim Hotelu Klasztor w Cedyni.

Sesję rozpoczął dyrektor COKiS-u Paweł Pawłowski, a gości przybyłych praktycznie z całej Polski powitała burmistrz Gabriela Kotowicz. Z krótkim przemówieniem wystąpił Adam Jakubowski – prezes Zachodniopomorskiego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK, a po nim w świat „ambasadorów regionu” wprowadził nas Ryszard Kotla, omawiając rolę przewodnika jako człowieka pierwszego kontaktu z turystą. P. Pawłowski nakreślił ideę turystyki gminy Cedynia. Szlaki kulturowe oraz ich znaczenie w ogólnie pojętej promocji województwa zachodniopomorskiego analizowała Bożena Wołowczyk - główny specjalista w Biurze Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Produkty turystyczne w tym samym obrębie zreferował Zdzisław Pawlicki - dyrektor Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Znalazł się wśród nich m.in. dobrze znany mieszkańcom naszego regionu park Dolina Miłości. O moście w Siekierkach – możliwości jego renowacji i znaczeniu dla obcowania z przyrodą bez bezpośredniego ingerowania w nią opowiadała Dorota Janicka - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. W swojej prezentacji skupiła się przede wszystkim na walorach turystycznych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Mimo że nie występowała w charakterze przewodnika, to po jej wystąpieniu poczuliśmy się tak, jakbyśmy właśnie odbyli przechadzkę po omawianym terenie. Część wykładową zakończył Zbigniew Zbroja, zwracając uwagę na korzyści płynące z udrożnienia drogi wodnej Berlin – Szczecin – Bałtyk.

Po sesji uczestnicy Odra Guide Tour pierwsze kroki skierowali ku wspomnianej już Dolinie Miłości. Tam czekał na nich Ryszard Matecki, który jest przewodnikiem po tej części parku krajobrazowego. Następnie podziwiano stanowisko dębu omszonego koło Bielinka – w jedynym takim miejscu w Polsce. Kolejne dwa dni upłynęły równie ciekawie jak pierwszy. Przewodnicy podziwiali m.in.: Cedynię, Górę Czcibora oraz Siekierkowski Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach.

Zaangażowanie, profesjonalizm oraz wspaniała sztuka krasomówcza, okraszone piękną pogodą, udowodniły, że zarówno Cedynia, jak i okolice, są ważnym celem podróży na kulturowym, historycznym, jak i krajobrazowym szlaku województwa zachodniopomorskiego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=16-15&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.04.2016