Samorządy przeciw centralizacji państwa

Jak informuje nas Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, porozumienie o zacieśnieniu współpracy wobec nowych wyzwań podpiszą polskie korporacje samorządowe. Ich przedstawiciele uczestniczyli w trwającym w Szczecinie od 2 do 3 sierpnia Konwencie Marszałków RP. Zaakceptowana przez nich treść dokumentu zostanie teraz przekazana do formalnej akceptacji zarządów korporacyjnych. Głównym celem porozumienia jest przeciwdziałanie rozwiązaniom prowadzącym do ponownej centralizacji państwa.

Porozumienie parafowali: Olgierd Geblewicz – prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa zachodniopomorskiego, Ludwik Węgrzyn – prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i starosta powiatu bocheńskiego, Janusz Gromek – członek Zarządu Związku Miast Polskich i prezydenta Kołobrzegu, Wojciech Długoborski – prezes Zarządu Unii Miasteczek Polskich i zastępca burmistrza Chojny oraz Marek Olszewski – prezes Zarządu Związku Gmin Wiejskich i wójt Lubicza.

Samorządowcy chcą być partnerem dla rządu polskiego przy wprowadzaniu zmian prawnych, zwłaszcza tych, które bezpośrednio dotyczą funkcjonowania lokalnych wspólnot. Wobec obserwowanych ostatnio tendencji do centralizacji państwa przypominają, że budowana od 27 lat samorządność jest uznawana za jedno z największych osiągnięć polskiej transformacji.
– Przekazanie kompetencji zgodnie z zasadą subsydiarności na jak najniższy poziom wpłynęło na poprawę jakości życia mieszkańców – podkreśla marszałek Geblewicz i zaznacza, że samorząd znalazł mocne oparcie w uchwalonej w 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Samorządowcy mają obawy, że ich głos przestaje się liczyć w dyskusji nad nowymi rozwiązaniami proponowanymi przez rząd. Przejawia się to między innymi w zapowiedziach zmian w systemie ochrony zdrowia i edukacji, a także nowelizacji prawa wodnego. To były najgorętsze tematy Konwentu Marszałków w Szczecinie.
- Nieuwzględnianie głosu tych, na których spoczywa w dużej mierze realizacja proponowanych zmian, doprowadzi do chaosu, którego skutki odczują niestety nasi mieszkańcy. Nie możemy do tego dopuścić - dodaje Geblewicz.

Sygnatariusze porozumienia zapowiadają podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu ochrony dorobku samorządów.
(na podst. komunikatu Urzędu Marszałkowskiego)

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=16-32&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.08.2016