Nasz region atrakcyjny także pod ziemią

Znany już z naszych łamów dr Bartłomiej Rogalski z Muzeum Narodowego w Szczecinie prowadzi w okolicy kolejne badania archeologiczne. Wcześniejsze kilkuletnie wykopaliska w Czelinie (gm. Mieszkowice) zwieńczone będą monograficzną dokumentacją. Przypomnijmy, że odkryto tam cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (datowane na przedział od I wieku przed naszą erą do połowy III w. n.e.). Obszerny wywiad z dr. Rogalskim zamieściliśmy w numerze 35 z 2012 roku. Obecnie jego ekipa pracuje w pobliżu Jeziora Trzygłowskiego w Trzcińsku-Zdroju. Impulsem był skarb odkryty na sąsiednim polu w 2012 roku: trzy bransolety i siekierka, datowane na koniec epoki brązu. Zabytki te znajdują się już w muzeum w Szczecinie. W tym roku kilkadziesiąt metrów dalej B. Rogalski odkrył osadę ze schyłku epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (VII-VI wiek p.n.e.). Dotację na badania przekazał Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, a wsparcia udzielają też wolontariusze ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, którzy pracują w wykopach wraz ze studentami m.in. Uniwersytetu Gdańskiego. Jak mówi nam dr Rogalski, badania mają charakter rozpoznawczy.

Odkryty cztery lata temu skarb znajdował się pod warstwą gleby pochodzącej z jeziora, które kiedyś było znacznie większe. W tym roku znaleziono m.in. pozostałości osady w postaci np. palenisk, fragmentów ceramicznych naczyń, zwierzęcych kości.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=16-35&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.08.2016