Kto się nie boi Eriki Steinbach?

Duszpasterz "wypędzonych" przekonuje: Steinbach wiele robi dla pojednania. 18 marca - kolejna decyzja w sprawie kandydatur do rady fundacji poświęconej wysiedleniom.

Prezydium Związku Wypędzonych (BdV) ma po raz kolejny zająć się kontrowersyjną sprawą nominowania trzech kandydatów do 13-osobowego gremium na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/11,270926_Czekanie_na_decyzje_w_spr...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.03.2009