Pałac za złotówkę

Porośnięty chaszczami, mocno zniszczony dwór w Dębogórze gmina Widuchowa zamierza sprzedać za symboliczną cenę, a pozyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na remont dworu. Po dziesięciu latach od momentu przejęcia obiektu, gminie nie udało się znaleźć ani inwestora gotowego przywrócić zabytkowi dawny blask, ani pieniędzy na jego remont.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=18534
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.03.2009