Rasizm nie pozostaje bezkarny

Sprawca antysemickiej kampanii z Obozu Narodowo-Radykalnego został skazany na pół roku prac społecznych. - To przełom, bo do tej pory sądy umarzały takie sprawy - oceniają członkowie Stowarzyszenia "Nigdy Więcej"
Góra św. Anny. 2.05.2007. Członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego unoszą prawe dłonie w geście faszystowskiego pozdrowienia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,6692239,Rasizm_nie_pozostaje_bezk...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.06.2009