Pamięć i wspólnota narodów

Granice wspólnej pamięci zdają się zakreślać granice wspólnoty politycznej. Czy więc prawdziwa, głęboka integracja europejska nie wymaga stałego wysiłku zbliżania naszych wizji przeszłości? Jeżeli nie budowania wspólnej pamięci - bo jest to zapewne ideał nie do osiągnięcia?

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,6692569,Pamiec_i_wspolnota_narodo...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.06.2009