Rocznica w odsłonach

Szczecin nie jest głuchą prowincją.
OWACJĄ na stojąco zakończyło się czwartkowe przemówienie Andrzeja Milczanowskiego, opozycjonisty i działacza „Solidarności”, który na połączonej sesji Rady Miasta Szczecina i sejmiku zachodniopomorskiego mówił o polskiej i szczecińskiej drodze do wolności.

A. Milczanowski przypomniał m.in. o ofiarach stalinowskich represji, które zaraz po wojnie zbuntowały się przeciwko narzuconemu Polsce ustrojowi. Wzruszające przemówienie działacz „Solidarności” zakończył żalem, że Szczecin nie jest najlepiej traktowany przez władze centralne.

– To jest miasto, z pięknymi tradycjami, a niektórzy widzą nas jak głuchą prowincję – mówił Milczanowski.

Z około 500 różnych uroczystości, które 4 czerwca, w 20. rocznicę wyborów do Sejmu Kontraktowego były zorganizowane w kraju, głośno było tylko o spotkaniach w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Szczecin w ogólnopolskich informacjach praktycznie nie istniał.

Czwartkowe spotkanie w Operze na Zamku miało kilka odsłon. Olgierd Geblewicz, przewodniczący sejmiku zachodniopomorskiego mówił o następstwach demokratycznych zmian. Przypomniał, że 20 lat temu organy władzy samorządowej nie istniały.

– Istniejące rady narodowe miały charakter fasadowy – podkreślił.

Podczas sesji pośmiertnie wręczone zostały Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego osobom, które przyczyniły się do zmian ustrojowych w Polsce po 1989 r. Odznakę Jerzego Zimowskiego odebrała wdowa po nim, publicystka Janina Paradowska.

– Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – mówiła odbierając Honorowego Gryfa.

W gronie osób pośmiertnie odznaczonych znalazła się również Anna Więckowska-Machay, była redaktor naczelna „Kuriera Szczecińskiego”.

Regionalne wyróżnienia otrzymali młodzi działacze szczecińskiego podziemia. Z rąk marszałka Władysława Husejki odznakę odebrał m.in. nasz kolega Krzysztof Wojtasiak z Wydawnictwa „Kurier Press”.

Na zakończenie marszałek Władysław Husejko i prezydent Szczecina Piotr Krzystek podpisali umowę użyczenia gruntów pod budowę Centrum Dialogu Przełomy, które ma powstać na placu Solidarności w Szczecinie.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.06.2009