Kino Piast w Słubicach na sprzedaż - Ratunek dla wspólnego dziedzictwa jednak możliwe?

24 czerwca br. w Gazecie Lubuskiej pojawiło się ogłoszenie.

W obliczu nie odnoszącej sukcesu akcji protestacyjnej Instytutu Historii Stosowanej mającej na celu wstrzymanie rozbiórki i zniekształcenia budynku kina jest to niespodziewana wiadomość. Los niezwykłej słubickiej i frankfurciej historycznej perły zdaje się znowu kwestią otwartą. Czy znajdzie się chętny nabywca, który wyremontuje budynek?

Po publicznej debacie rozbiórka widowni w tylnej części kina została dozwolona w maju. Natomiast fasada przedniej części budynku przy ul. Jedności Robotniczej ma być wkrótce wpisana do rejestru ochrony zabytków. Dla inwestora sprawa się w ten sposób podobno skomplikowała.

Los niezwykłej słubickiej i frankfurciej historycznej perły zdaje się znowu kwestią otwartą.

Czy znajdzie się chętny nabywca, który wyremontuje budynek?

Pierwsze reakcje:
http://slubice24.pl/index.php/200907031037/Aktualnosci/Kino-Piast-w-Slub...