Trybunał przeciw krzyżom w klasach

Jednak trybunał w Strasburgu orzekł, że „nie sposób nie zauważyć obecności krzyży w klasach, a uczniowie mogą interpretować je jako symbol religijny i mogliby odnieść wrażenie, że są wychowywani w szkole nacechowanej określonym religijnym credo”. A to, zdaniem siedmiu sędziów, godzi w „zasady demokratycznego społeczeństwa określone w przyjętej przez Włochy europejskiej konwencji praw człowieka i zasadę pluralizmu uznaną przez włoski Trybunał Konstytucyjny”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/387051_Trybunal_przeciw_krzyzom_w_k...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.11.2009