"Lizbona to pierwszy krok"

Traktat lizboński został przyjęty. Bez niego Unia nie tylko stanęłaby w miejscu, ale zaczęłaby cofać się w rozwoju, aż wypadłaby z pierwszej ligi światowych potęg. Sam traktat to jednak tylko pierwszy krok, teraz trzeba wypełnić go treścią – dać UE silne instytucje - pisze Andrzej Talaga.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.dziennik.pl/opinie/article474391/Lizbona_to_pierw...
Veröffentlichung/ data publikacji: 04.11.2009