Antysemityzm obecny w szkolnych lekturach

W szkolnych lekturach jest pełno niechęci do Żydów. Nauczyciele chcą poważnej dyskusji o antysemityzmie.

"Jak te kanalie Żydy cisną się". "Poszły parchy! Won!", "Żydzi chwytają chrześcijańskie dzieci i zabijają na macę" - te sformułowania serwuje w "Lalce" Bolesław Prus.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polskatimes.pl/2,18339.htm
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.01.2008