Ułożyliśmy się z USA

Jak tłumaczył minister Klich, najważniejsze jest zagwarantowanie w umowie pierwszeństwa polskiego prawa: - Mamy nadzieję, że żołnierze amerykańscy nie będą łamali na terenie Polski prawa. Ale gdyby do tego doszło, będą odpowiadali przed polskim sądem. Chyba że na wniosek strony amerykańskiej zostaną przekazani sądownictwu amerykańskiemu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,7357750,Ulozylismy_sie_z_USA.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.12.2009