Zgoda nad grobami Katynia

7 kwietnia w Katyniu spotkają się Tusk i Putin. Nigdy wcześniej tak ważny rosyjski polityk nie zdecydował się na taki gest. Premierzy złożą kwiaty pod prawosławnym krzyżem poświęconym ofiarom stalinowskich represji, po czym na tamtejszym cmentarzu oddadzą hołd pomordowanym w 1940 r. Polakom. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele Rodzin Katyńskich oraz przedstawiciele kultury i sztuki.

W Smoleńsku zbierze się zaś Grupa ds. Trudnych, którą kierują b. szef polskiego MSZ Adam D. Rotfeld i Anatolij Torkunow ze strony rosyjskiej. Przedstawi premierom konkluzje ze swoich prac, m.in. w sprawie Katynia. Polsce bardzo zależy na odtajnieniu dokumentów śledztwa katyńskiego zakończonego w 2005 r.

Prezydent Kaczyński przyjedzie do Katynia 10 kwietnia - na główne uroczystości organizowane przez polską Radę Pamięci Walk i Męczeństwa. Weźmie w nich udział kilka tysięcy przedstawicieli Rodzin Katyńskich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,7628524,Zgoda_nad_grobami_Katynia...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.03.2010