Polska odda Brodskiego Niemcom

Prawomocną decyzję o wydaniu Brodskiego podjął wczoraj Sąd Apelacyjny w Warszawie. Oddalił zażalenia prokuratury oraz trojga adwokatów Izraelczyka. Teoretyczną możliwość złożenia kasacji mają jeszcze prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich. Ale musieliby dowieść, że polskie sądy popełniły prawne błędy. Kasacja nie wstrzymuje zresztą wydania ściganego europejskim nakazem aresztowania (ENA).
Wczoraj okazało się, że sędzia Tomasz Całkiewicz, decydując 7 lipca, że Brodski, ścigany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości może być wydany, miał rację. Także w tym, że zastrzegł, iż Izraelczyk nie będzie mógł być sądzony za szpiegostwo przeciwko Republice Federalnej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8219544,Polska_odda_Brodskiego_Ni...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.08.2010