Pomnik Polaków ratujących Żydów już jest w internecie

Kiedy w Warszawie stanie pomnik Polaków ratujących Żydów? Wciąż trwa spór o jego lokalizację. - On już jest! - ogłosił w poniedziałek na pl. Grzybowskim Paweł Brylski z Muzeum Historii Żydów Polskich i nacisnął klawisz przenośnego komputera.
Symboliczne odsłonięcie monumentu, czyli portalu www.sprawiedliwi.org.pl , odbyło się u wylotu Próżnej, ostatniej ulicy warszawskiego getta z zachowaną obustronnie zabudową. Kilkadziesiąt metrów dalej, w kościele Wszystkich Świętych przy pl. Grzybowskim, mieszkańcy getta znajdowali schronienie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,8403865,Pomnik_Po...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.09.2010