Aktualne polsko-języczne artykuły

Warsztaty poświęcone tłumaczowi literatury polskiej Henrykowi Beresce. Prezentacja książek wraz z dyskusją panelową

„Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen Europa. Zum Gedenken an Henryk Bereska“ (Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie. Tom poświęcony pamięci Henryka Bereski).

Hrsg. von B. Helbig-M. / G. Matuszek, Olms-Verlag, Hildesheim 2008.

Henryk Bereska: „Kolberger Hefte. Die Tagebücher von Henryk Bereska“ (Kolberdzkie zeszyty. Dzienniki Henryka Bereski). Posłowie Ines Geipel. Edition Büchergilde, Frankfurt am Main2007.

*16.05.2008* piątek, 15.00 - 21.00, miejsce: Collegium Polonicum, sala: loggia 100/102

82. rocznica urodzin Henryka Bereski

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 16.05.2008 - 15:00 - 16.05.2008 - 21:00

Życie po Oświęcimiu

Po wybuchu Powstania Warszawskiego tylko w czterech transportach hitlerowcy deportowali do Auschwitz 13 tys. mieszkańców stolicy. Wśród nich była Marianna Bocian z czterema córkami. Gdy pięć miesięcy później żołnierze Armii Czerwonej weszli do obozu, zastali w nim ledwie trzystu „politycznych” z Warszawy. Pozostali nie przetrwali nieludzkich warunków albo zostali wywiezieni przez Niemców.

Bitwa o bitwę pod Cedynią

http://www.gazeta.chojna.com.pl/gazeta.php?numer=07-35&temat=5

Osadnictwo polskie na poniemieckich ziemiach po drugiej wojnie światowej. Ziemia Lubuska i powiat Gubin

Poniemieckie ziemie przekazane Polsce podczas konferencji w Poczdamie stanowiły trzecią część terytorium państwa polskiego w nowych granicach. Posiadały dla Polski dużą wartość ze względów ekonomicznych, a również politycznych, wojskowych i społecznych. Były też częściowym zrównoważeniem straty 46 procent przedwojennego obszaru państwa polskiego na rzecz ZSRR.

widok

widok

Übersicht!

Najpierw człowiek, a potem Polak

Witnica to małe miasteczko leżące w połowie drogi między Kostrzynem i Gorzowem Wielkopolskim, niegdysiejszym Landsbergiem. Chyba nikt nie zna tak dobrze tej miejscowości, która do 1945 roku nosiła nazwę Vietz i leżała przy dawnej szosie Reichsstraße 1 i linii Kolei Wschodniej – Ostbahn, jak historyk regionu Zbigniew Czarnuch.

HeimatReisen

Kopfbereich: 
Podróże z indywidualnymi przewodnikami do byłej Nowej Marchii

II LETNIA SZKOŁA REGIONALISTÓW

II LETNIA SZKOŁA REGIONALISTÓW
(DZIEDZICTWO KULTUROWE - EDUKACJA - WIELOKULTUROWOŚĆ)
Stryszawa: 30 czerwca - 3 lipca 2008
(organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu dla nauczycieli Twórczy Nauczyciel - Twórcza Edukacja)

Już po raz drugi w Stryszawie organizowana jest Letnia Szkoła Regionalistów, skierowana do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (od wychowania przedszkolnego po szkoły średnie) zaangażowanych w realizację edukacji regionalnej oraz kształtowanie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 30.06.2008 - 16:00 - 03.08.2008 - 16:00

Dokumentacja „Po śladach“

Transodra 24: Po śladach – stara, nowa, obca mała ojczyzna na polsko-niemieckim pograniczu
Wybór artykułów, relacji i reportaży zebranych w ramach projektu “Po śladach” (2005-2007; podprojekty 1 i 2 projektu ramowego „Mosty społeczne” pełnomocnika ds. integracji landu Brandenburgii)

wydawca: DPG Brandenburg i Klub Dziennikarzy „Pod Stereo-Typami / Unter Stereo-Typen“

 

OD WYDAWCY

Przemówienie przewodniczącej Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Landsberga

„Niech radością miasta będzie / Pokój jego pierwszym dźwiękiem” – te dwa wersy napełniały uczennice i uczniów mojego pokolenia radością i satysfakcją. Radością typowo młodzieńczą, cieszyliśmy się po prostu, że oto dotarliśmy do końca bardzo długiego wiersza Fryderyka Schillera, w którym przyrównuje on proces odlewania dzwonu do etapów rozwoju ludzkiego życia.