Żydowski Instytut Historyczny

Prof. Śpiewak dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego

Od 1 października prof. Paweł Śpiewak ma objąć funkcję dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH) - poinformował w Brukseli wiceminister kultury Piotr Żuchowski. Formalnej decyzji jeszcze nie ma, ale wiadomo, że prof. Śpiewak się zgodził.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.07.2011

Żydowski Instytut Historyczny Warszawa

Jüdisches Historisches Institut in Warschau, www.jewishinstitute.org.pl.
Kontakt: secretary@jhi.pl

Für die Erhaltung des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau/ Offener Brief an den Premierminister der Republik Polen: http://www.transodra-online.net/de/node/1562
Ansprechpartner: Jürgen Hensel (jkjhensel@gmx.de)