Swiecko

Podsłubickie wioski w okresie wykupu przez radę miejską Frankfurtu nad Odrą

Gmina Słubice to nie tylko miasto, ale i pobliskie sołectwa, z czego pięć przez kilka stuleci funkcjonowało jako tzw. wsie rajcowskie podległe Frankfurtowi nad Odrą. Chodzi o Kunice, Rybocice, Świecko, Kunowice oraz Drzecin i to o nich właśnie będzie ten artykuł...

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.06.2016

Ostatnie wycieczki busowe w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj”

Przy ruinach wieży ciśnień Falkensteina w Słubicach

W sobotę i niedzielę w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj” odbyły się dwie ostatnie wycieczki busowe do miejsc o walorach historyczno-przyrodniczych na terenie gmin Słubice i Cybinka.

Pierwszego dnia uczestnicy wycieczek odwiedzili m.in. Muzeum Polesia i Białkowa, Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, ruiny miejscowego mostu, pozostałości dawnych papierni w Koziczynie i Prochowcu, przedwojenny cmentarz w Prochowcu, teren dawnego obozu karnej pracy wychowawczej "Oderblick" w Świecku, a na koniec rozpalili ognisko przy świetlicy wiejskiej w Rybocicach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.05.2015

Walory i kolory naszych gmin! - relacja z wycieczek busowych po gminach Słubice oraz Cybinka

Zwiedzanie stadionu w Słubicach (fot. Natalia Duer)

Podczas minionego weekendu mieszkańcy Gmin Słubice oraz Cybinka wyruszyli w podróż. Odkrywali historię i poszerzali wiedzę przyrodniczą związaną z okolicą. W sobotę o godz. 8:30 młodzież z terenu gminy wyruszyła spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince w kierunku Placu Bohaterów w Słubicach, gdzie dołączyła reszta grupy. By umożliwić uczestnictwo wszystkim, w tym osobom z trudnościami w poruszaniu, organizatorzy zdecydowali się zorganizować bus.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.04.2015

Poszukiwanie fundamentów dawnego obozu "Oderblick" w Świecku

W czwartek 2 października pracownicy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego Roland Semik prowadzili poszukiwania reliktów fundamentów dawnego obozu karnej pracy wychowawczej "Oderblick" w Świecku (Schwetig).

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.10.2014

Sprawdź, czy Twój dom znajdzie się w gminnej ewidencji zabytków!

Zgodnie z art. 22 pkt. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami gmina Słubice musi sporządzić projekt gminnej ewidencji zabytków, który stanie się dokumentem obowiązującym po akceptacji przez konserwatora zabytków. To z pewnością krok w dobrym kierunku - krok na rzecz poszanowania lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego...

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.02.2013

Pięciolecie Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku

Dziś mija piąta rocznica przystąpienia Polski do układu z Schengen, jest to także piąta rocznica utworzenia w Świecku Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Placówka ta zajmuje się wszystkimi problemami wynikającymi ze zniesienia kontroli na granicy polsko-nienieckiej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.12.2012

Wspólne ćwiczenia na granicy

Zatrzymanie grupy cudzoziemców, pościg za osobą poszukiwaną listem gończym oraz udaremnienie przemytu narkotyków to elementy wspólnych ćwiczeń, które prowadzone były w Świecku przez funkcjonariuszy Wspólnej Placówki Polsko-Niemieckiej. Przede wszystkim chodziło o sprawdzenie komunikacji i zasad współdziałania w ramach pilotażowego projektu, który funkcjonuje od marca 2012 roku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.12.2012

Wychowawczy obóz pracy w Świecku. Relacje świadków ze Słubic

Ważnym miejscem martyrologii na ziemi słubickiej jest teren byłego wychowawczego obozu pracy „Oderblick” w Świecku. Obraz codziennego życia więźniów można odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów, m.in. relacji świadków zamieszkałych po wojnie na terenie miasta Słubice.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.12.2012

Sprzeczne interesy na Świecku

Ma być wizytówką, jest miejscem konfliktu. Mowa o byłym drogowym przejściu granicznym w Świecku. Od kilku miesięcy dyrekcja zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i starosta słubicki nie mogą się porozumieć. Pat na byłym drogowym przejściu granicznym więc trwa. Problemem są działające w tym miejscu kantory i punkty usługowe.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.04.2012

We wtorek w Świecku może być zadyma!

Wojewoda Marcin Jabłoński potwierdził nasze informacje, że minister transportu chce odebrać przejście graniczne w Świecku staroście słubickiemu. To oznacza, że znikną stamtąd punkty obsługi podróżnych, które dają pracę blisko stu osobom.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.04.2012