Aleksander Smolar

To początek europejskiej federacji

Paweł Wroński: Na ile poddanie się kontroli fiskalnej Unii jest oddaniem części suwerenności?
Aleksander Smolar: To oczywiste. To świadome samoograniczenie suwerenności państw członkowskich, by lepiej zarządzać wspólną suwerennością. To elementy federalizacji UE. Tyle że to scedowanie części suwerenności nie na rzecz innych państw, ale ponadpaństwowej wspólnoty, której jesteśmy członkiem.
Co więcej, to w interesie Polski. Załamanie się euro to nieuchronny cios w Polskę - poprzez dalsze pogorszenie koniunktury europejskiej, a więc i sytuacji gospodarczej naszego kraju.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.12.2011

Koniec z polityką kłótliwości

Rz: Czy zwycięstwo Bronisława Komorowskiego umocni pozycję Polski w Unii Europejskiej? Tak twierdzą zwolennicy PO. A pan?

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.07.2010

Pamięć i wspólnota narodów

Granice wspólnej pamięci zdają się zakreślać granice wspólnoty politycznej. Czy więc prawdziwa, głęboka integracja europejska nie wymaga stałego wysiłku zbliżania naszych wizji przeszłości? Jeżeli nie budowania wspólnej pamięci - bo jest to zapewne ideał nie do osiągnięcia?

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.06.2009

Debata: Jakiej Unii Polacy potrzebują?

Marek A. Cichocki: Mówimy, że Polska za dużo ostatnio wetowała. Ale statystyki pokazują, że krajami, które najczęściej posługują się wetem, są Francja, Niemcy i Belgia. Aleksander Smolar: Politycy polscy w latach 2005–2007 byli w Brukseli widoczni znacznie bardziej poprzez styl konfrontacyjny niż konstruktywne propozycje.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.05.2008