Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg

Geschichte erforschen, Zukunft gestalten - Erstes Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner Sellins (Zielin)

pierwsze spotkanie dawnych i dzisiejszych mieszkańców Zielina (Sellin). Zainicjowane zostało ono przez ks. Andrzeja Tychońca, dyrektora szkoły podstawowej Krzysztofa Karolaka oraz sołtysa Józefa Mroziaka. Impulsem było tu podobne spotkanie w Czelinie (Zellin) w czerwcu ubiegłego roku. Przy aktywnym udziale Eliviry Profé-Mackiewicz oraz DPG Brandenburg nawiązano kontakt z dawnymi mieszkańcami, w imieniu których pani Kasten, pan Olm i pan Nehring uzgodnili organizację spotkania. Niektórzy z nich już wcześniej nawiązali prywatne kontakty z pojedyńczymi mieszkańcami Zielina.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 07.06.2008 - 11:00 - 07.06.2008 - 16:00

Geschichte erforschen, Zukunft gestalten - Erstes Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner Sellins (Zielin)

Am 7. Juni 2008 findet das erste Treffen der ehemaligen und heutigen Bewohner von Zielin / Sellin statt. Angeregt wurde es vom örtlichen Pfarrer Tychoniec, dem Schuldirektor Karolak und dem Bürgermeister Mroziak. Sie hatten vom Treffen in Czelin / Zellin im Juni 2007 gehört, gelesen, bzw. selbst daran teilgenommen. Mit der Unterstützung von Elvira Profé-Mackiewicz und der DPG Brandenburg wurde ein Kontakt zu den ehemaligen Bewohnern hergestellt. Frau Kasten, Herr Olm und Herr Nehring befragten ihre ehemaligen Mitbewohner, die dieser Idee zustimmten.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 07.06.2008 - 11:00 - 07.06.2008 - 16:00

Bildung einer „Lernpartnerschaft“ zwischen den Orten Eberswalde, Zielona Góra (Grünberg) und Skwierzyna (Schwerin a.d. Warthe)

Grupa z Eberswalde odwiedzi w dniach 14-15 czerwca 2008 roku Zieloną Górę, Bledzew und Skwierzynę. Najpierw odbędzie się spacer po żydowskich śladach w Zielonej Górze (m.in. cmentarz żydowski, miejsce po dawnej synagodze, tablica poświęcona pamięci Levysohna, wydawcy pierwszej gazety codziennej w mieście). Podczas spotkania w muzeum przedstawiona zostanie działalność Lubuskiej Fundacji Judaica oraz odbędzie się rozmowa wokół następujących tematów: zwalczanie uprzedzeń, stosunek do obcych, niemiecka historia Zielonej Góry.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 14.06.2008 - 11:00 - 15.06.2008 - 17:00

Bildung einer „Lernpartnerschaft“ zwischen den Orten Eberswalde, Zielona Góra (Grünberg) und Skwierzyna (Schwerin a.d. Warthe)

Der Gegenbesuch findet am 14./15. Juni 2008 in Zielona Góra, Bledzew und Skwierzyna statt. Der Besuch beginnt mit einem Stadtrundgang auf jüdischen Spuren in Zielona Góra (u.a. jüdischer Friedhof, Standort der ehemaligen Synagoge, Gedenktafel für Levysohn, den Herausgeber der ersten Grünberger Zeitung). Im örtlichen Museum geht es dann um die Aktivitäten der Lebuser Stiftung Judaica, um Aktivitäten zur Überwindung von Vorurteilen, um das Verhältnis zum Anderen/Fremden, zur deutschen Geschichte Grünbergs.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 14.06.2008 - 11:00 - 15.06.2008 - 17:00

„Partnerstwa edukacyjnego“ między Eberswalde, Zieloną Górą i Skwierzyną

Zainicjowanie „Partnerstwa edukacyjnego“ między Eberswalde, Zieloną Górą i Skwierzyną wokół tematów: stosunek do historii miasta („obca mała ojczyzna“) oraz wypracowanie demokratycznej strategii przeciw antysemityzmowi i wrogości wobec obcych w mieście i regionie. W trakcie odwiedzin w tych miejscowościach partnerzy poznają działalność różnych grup i instytucji. Będzie to też okazja do zainicjowania długofalowej wymiany doświadczeń odnośnie konkretnych metod pracy i codziennej praktyki.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 17.05.2008 - 11:00 - 18.05.2008 - 16:00

Bildung einer „Lernpartnerschaft“ zwischen den Orten Eberswalde, Zielona Góra (Grünberg) und Skwierzyna (Schwerin a.d. Warthe)

Bildung einer „Lernpartnerschaft“ zwischen den Orten Eberswalde, Zielona Góra (Grünberg) und Skwierzyna (Schwerin a.d. Warthe) zu den Themen:

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 17.05.2008 - 11:00 - 18.05.2008 - 16:00

„COFFEE BEANS FOR A LIFE - Mein Überleben in Kolbuszowa“

Ein Dokumentarfilm von Helga Hirsch
17. Januar, 19.00 Uhr, Freie Schule Angermünde, Kirchgasse 2

Helga Hirsch begleitet den 1920 geborenen polnischen Juden Norman Salsitz in seine alte Heimat. Er schildert dort seinen Kindern, die in den USA geboren wurden, seinen Überlebenskampf während des II. Weltkrieges.

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 17.01.2008 - 19:00 - 17.01.2008 - 19:00

"Entwurzelt - Vom Verlust der Heimat zwischen Oder und Bug"

Autorenlesung mit Helga Hirsch
16. Januar, 19.00 Uhr, Uckermärkische Bühnen Schwedt

Veröffenlichung/ data publikacji:
Event: 16.01.2008 - 19:00 - 16.01.2008 - 19:00

Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg

Name: Deutsch-Polnische Gesellschaft Brandenburg (DPGB)
Schwerpunkte: Deutsch-Polnische Beziehungen, Transodra, Spurensuche, Kommunikation, Nachbarsprache ...
Adresse: Charlottenstr. 31, 14467 Potsdam
Telefon: 0331/2804583
Fax: 0331/2804584
E-Mail: buero@dpg-brandenburg.de
Internet: http://www.dpg-brandenburg.de

Weitere Informationen:

Studienreise Ende August findet leider nicht statt

Leider müssen wir die für Ende August / Anfang September geplante Studienreise in das ehemalige deutsch-polnische Grenzgebiet in der Zwischenkriegszeit absagen. In unserem Organisationskomitee grassierten und grassieren Krankheit und Stresssymptome, die nicht ernst genug genommen wurden.

Ewa Czerwiakowski / Ruth Henning / Dietrich Schröder
Andrzej Kotula / Bogdan Twardochleb / Darek Baranski