Piotr Kowalczuk

Trybunał przeciw krzyżom w klasach

Jednak trybunał w Strasburgu orzekł, że „nie sposób nie zauważyć obecności krzyży w klasach, a uczniowie mogą interpretować je jako symbol religijny i mogliby odnieść wrażenie, że są wychowywani w szkole nacechowanej określonym religijnym credo”. A to, zdaniem siedmiu sędziów, godzi w „zasady demokratycznego społeczeństwa określone w przyjętej przez Włochy europejskiej konwencji praw człowieka i zasadę pluralizmu uznaną przez włoski Trybunał Konstytucyjny”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.11.2009

Włochy nie liczą na odszkodowania

Bezprecedensowy wyrok włoskiego sądu nakazujący Niemcom wypłatę odszkodowań ofiarom hitlerowskich zbrodni nie oznacza, że rodziny ofiar otrzymają pieniądze

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.10.2008

Berlin zapłaci ofiarom zbrodni wojennych

Włoski sąd nakazał Niemcom zapłacenie wysokiego odszkodowania Włochom – ofiarom hitlerowców

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.10.2008

Niemcy nadal płacą za wojnę

Włoski sąd kasacyjny zdecydował, że włoskim „niewolnikom Hitlera” należy się odszkodowanie od Niemiec. Podobnie jak rodzinom Greków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.06.2008