Gazeta Chojeńska

Młyn, lodowiec i historia

Choć budynek muzealny w dawnym młynie nad Rurzycą w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Cmentarnej oddano do użytku w maju, to oficjalne uroczyste otwarcie Izby Pamięci nastąpiło w miniony piątek. Był to jednocześnie wernisaż wystawy geologicznej „Kamień w krajobrazie i historii Trzcińska-Zdroju”. To nie przypadek, gdyż obiekt ten powstał w ramach projektu polsko-niemieckiego geoparku „Kraina Polodowcowa nad Odrą”. Partnerem Trzcińska jest stowarzyszenie Ogród Geologiczny w Stolzenhagen koło Angermünde, gdzie powstał budynek wystawowo-edukacyjny w kształcie lodowca.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.11.2013

Cedynia z Horodłem

Radni w Cedyni 30 października poprzez uchwałę uznali za celowe nawiązanie partnerskiej współpracy z gminą Horodło w woj. lubelskim, w powiecie hrubieszowskim. Dlaczego właśnie z nią? Bo Cedynia to w Polsce gmina położona najdalej na zachodzie, a Horodło na wschodzie. Przedstawiciele partnera byli już gośćmi tegorocznych Dni Cedyni. Ostatnio z kolei zastępca burmistrza Cedyni (a zarazem skarbnik) Joanna Bajsarowicz była na obchodach 600-lecia podpisania unii horodelskiej, zawartej 2 października 1413 roku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.11.2013

Spotkanie wydawców

W Witnicy Gorzowskiej miejscowy niestrudzony - mimo sędziwego wieku - regionalista Zbigniew Czarnuch co roku organizuje Witnickie Spotkania Autorów i Wydawców Publikacji Regionalnych. Prezentowane są książki, przewodniki, periodyki powstające głównie w woj. lubuskim i kilku miejscach graniczącej z nim Brandenburgii. W ostatnich latach swój bogaty dorobek wydawniczy prezentuje tu też Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny - miasta, które ma silne związki historyczne z okolicami Gorzowa (byliśmy razem w Nowej Marchii).

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.11.2013

Dwa oblicza węgla

W Warszawie trwa od 11 listopada Konferencja Klimatyczna COP19, nazywana światowym szczytem klimatycznym. Uczestniczy kilkanaście tysięcy czołowych polityków z blisko 200 państw, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, naukowców, biznesmenów. Obrady zakończą się w piątek.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.11.2013

Najlepsze filmy dokumentalne w Chojnie

22. Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART trwał od 15 do 22 października w Szczecinie i Neubrandenburgu. Organizatorami byli: polska OFFicyna i niemieckie Latücht Film & Medien. Jak mówią organizatorzy, festiwalowe filmy odzwierciedlają europejski punkt widzenia – są tworzone przez ludzi mieszkających w Europie, choć powstają na całym świecie. Gama formalna jest ogromna, ograniczona jedynie wyobraźnią twórców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2013

Polsko-niemieccy Romeo i Julia

W październiku w teatrze UBS (Uckermärkische Bühnen) w Schwedt miała miejsce premiera kolejnego niemiecko-polskiego spektaklu. Tym razem jest to adaptacja „Romea i Julii” Szekspira, ale uwspółcześniona i przerobiona na musical. Notabene musical stał się znakiem rozpoznawczym tego teatru, który w swoim repertuarze ma już sporo takich zrealizowanych z dużym rozmachem przedstawień, skrzących się śpiewem, wykonywaną na żywo muzyką, tańcem, grą świateł. Warto dodać, że trwają właśnie starania o utworzenie przy teatrze w Schwedt studiów musicalowych - pierwszych tego typu we wschodnich Niemczech.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2013

Duchowni o Konferencji Klimatycznej

Pod koniec sierpnia w ramach tegorocznych Dni Integracji w Chojnie odbyła się konferencja „Ekologia ducha” z udziałem duńskich i polskich duchownych. Jednym z jej inicjatorów był ks. Jan Zalewski - gryfinianin od wielu lat mieszkający w Danii. W przyszłym roku zamierza włączyć się w program „Zielony Kościół” w Polsce i chciałby, aby Chojna była centralnym ośrodkiem tej edukacji ekologicznej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2013

Msza w intencji premiera Mazowieckiego

W środę 6 listopada o godz. 18 w Szczecinie w kościele o.o. Dominikanów odprawiona została msza św. w intencji zmarłego 28 października pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego. W nabożeństwie wzięła udział liczna grupa wiernych, znajomych i sympatyków zmarłego. Zapowiadając intencję, kapłan podkreślił przede wszystkim to, iż premier Mazowiecki był człowiekiem ściśle związanym i oddanym Kościołowi. Był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej oraz katolickiego miesięcznika „Więź”, którego był także pierwszym redaktorem naczelnym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2013

Niepodległość i pamięć

Chcielibyśmy doczekać chwili, kiedy Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada będzie wspólnym świętem wszystkich Polaków: z prawa, z lewa, ze środka, „prawdziwych” i „nieprawdziwych”, wierzących w Boga, wierzących w cokolwiek i niewierzących. I kiedy miłość do Ojczyzny nie będzie nienawistna.
Przydałaby się nam też refleksja o krętych ścieżkach historii lub opatrzności. Wysłuchana została modlitwa naszego wieszcza Adama Mickiewicza, który w 1832 r. w „Litanii pielgrzymskiej” błagał:

O wojnę powszechną za wolność ludów,
Prosimy Cię, Panie...

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2013

Jak poznawać historię?

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny od kilku lat popularyzuje historię regionu, także wśród uczniów z terenu powiatu gryfińskiego. Od 25 do 27 września w ramach Uniwersytätu Nowej Ameriki (taka pisownia nie jest przypadkowa, bo ma podkreślać dwujęzyczność pogranicza) Terra Incognita prowadziła w Chojnie warsztaty pt. „Odkrywanie historii z dziećmi i młodzieżą”. Koordynatorem była Magda Ziętkiewicz. Uczestnicy z Niemiec, Drawska i Chojny zapoznawali się z niekonwencjonalnymi formami poznawania historii i zabytków swojego regionu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.11.2013