Gazeta Chojeńska

Potrzebna jest rezygnacja ze stereotypów

Przewodniczący episkopatów Polski i Niemiec: arcybiskupi Józef Michalik i Robert Zollitsch wydali 25 sierpnia wspólne oświadczenie z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zostało ono opublikowane jednocześnie w Częstochowie i Bonn. To bardzo ważny dokument dla Polaków i Niemców, a szczególnie istotny dla nas - mieszkańców pogranicza, żyjących na co dzień na pierwszej linii kontaktów między oboma naszymi narodami. Oto fragmenty oświadczenia (tytuł i śródtytuły od redakcji):

Pokój zależy od każdego z nas, a stereotypy utrudniają zrozumienie

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Terra Incognita w Chojnie

We wrześniu w gościnnych progach Biblioteki Miejskiej w Chojnie po raz kolejny spotka się grupa inicjatywna nowego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita". Powstająca pozarządowa organizacja swojego działania nie zamierza ograniczać do samej Chojny - wręcz przeciwnie, chce obudzić siły całego regionu. Nasz region postrzegany jest tutaj jako terra incognita - terytorium nieokreślone ścisłymi granicami, a przy tym pełne tajemnic, niemal nieznane, czekające na ludzi, którzy mają w sobie pasję lub chcą ją w sobie świadomie obudzić.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Czy chcemy jedności?

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznych Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie była dyskusja o ekumenizmie pt. „Jakiej chcemy jedności?”. Prowadził ją w piątek w bibliotece pastor Bert Schwarz z Hanoweru, który powiedział: - Kościół Mariacki w Chojnie to być może największy obiekt ekumeniczny w Polsce i na polsko-niemieckim pograniczu. Ale w stosunku do tej wielkości praktyka ekumeniczna jest tu nieproporcjonalnie mała. Dlatego postanowiliśmy urządzić tę dyskusję. W Chojnie nie ma ewangelików.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Wielu gości, wiele wydarzeń

Od 28 do 30 sierpnia trwały w Chojnie kolejne Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Na koniach szlakiem zakonów

W sobotę zakończył się drugi międzynarodowy rajd konny szlakiem cystersów i templariuszy. 16 jeźdźców z Polski i Niemiec przez 6 dni przemierzyło 240 kilometrów. Tegoroczna trasa zaczęła się w Rurce koło Chojny, a zakończyła w Stadninie Koni Bielin (gm. Moryń). Wiodła m.in. przez Cedynię, Zatoń Dolną, Sarbinowo, Chwarszczany (w zeszłym roku uczestnicy odwiedzili Swobnicę).

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Skrzynka pełna dziwolągów

W nr. 31-32 w artykule "Radni przeciw zwolnieniu radnego" zrelacjonowałem głosowanie Rady Miejskiej w Chojnie nad wnioskiem dyrektora Centrum Kultury o zgodę na zwolnienie z pracy Sławomira Błęckiego, który jest także radnym. Tekst był suchy i bez komentarza. Jeśli ktoś mógł poczuć złość, to dyrektor CK, bo przytoczyłem więcej zarzutów wobec niego niż wobec Błęckiego, co odzwierciedlało przebieg sesji. Jednak urażony poczuł się Błęcki, czemu dał wyraz w ostatnim numerze tzw. "Chojeńskiej Gazety Skrzynkowej" w tzw. liście do tzw. redakcji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Odzyskiwanie Odry

Odra pozostaje cały czas wielką niewykorzystaną szansą, zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów. Szczęśliwcy, którzy mieli okazję odbyć rejs tą rzeką, pełni są zachwytu nad jej krajobrazami. Ale dostąpili tego nieliczni, bo regularnych rejsów po prostu nie ma. Przyczyny są prozaiczne: statki nie mają gdzie przybijać, a poza tym zaniedbania hydrotechniczne powodują, że dla żeglugi stan wody jest często albo za wysoki, albo za niski. Widać to na przykładzie granicznego promu w Gozdowicach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Z Malborka do Glinnej

Na położonym w naszym powiecie Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Niemieckich w Glinnej (gm. Stare Czarnowo) złożono w piątek szczątki ponad 2100 niemieckich mieszkańców Malborka, którzy pod koniec wojny w 1945 roku ponieśli śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie udało się ich zidentyfikować. Wiadomo tylko, że chodzi o blisko tysiąc kobiet i 377 dzieci, a reszta to mężczyźni. Na zbiorową mogiłę natrafiono przypadkowo jesienią ub.r. podczas prac budowlanych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.08.2009

Zegary czy taras?

Trwają prace przy rekonstrukcji zegarów na wieży kościoła Mariackiego w Chojnie. Jednocześnie prowadzone są roboty, mające na celu spełnienie wymogów określonych przez straż pożarną. To one były głównym powodem w minionych 12 miesiącach nieudostępniania tarasu widokowego dla turystów, choć rok temu uroczyście dokonano otwarcia tej największej turystycznej atrakcji Chojny. Wywoływało to sporo komentarzy (list czytelnika w tej sprawie zamieszczamy poniżej).

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.08.2009

Cudowny świat białej mocy

Niezwykły film i niezwykły reżyser będzie wkrótce gościem kina "Gryf" w Gryfinie. Zaprezentowany zostanie tegoroczny dokument pt. "Die Wundersame Welt der Waschkraft", co w swobodnym tłumaczeniu brzmi "Cudowny świat białej mocy". O filmie tym pisaliśmy już w lutym. Jego twórcą jest Hans-Christian Schmid - jeden z najbardziej znanych współczesnych reżyserów niemieckich. Zainspirował go artykuł Renate Meinhof pod tym samym tytułem w "Süddeutsche Zeitung", uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Dziennikarską w kategorii prasy za rok 2007.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.06.2009